Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Distriktsrettet ordning

For å styrke næringsgrunnlaget i distrikter og næringssvake områder, foreslår Regjeringen at det opprettes en ny distriktsrettet ordning som skal forvaltes av SND. Innvilgningsrammen for lån i 2003 foreslås til 500 millioner kroner og 75 millioner kroner til tilhørende tapsfond.