Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

EUs 6. rammeprogram for forskning og teknologi

Regjeringen vil foreslå deltakelse i EUs 6. rammeprogram for forskning og teknologi (2003-2006) som nå er vedtatt av EUs organer. Utlysningene vil starte før årsskiftet. Dette er den største internasjonale forskningssatsingen hvor Norge deltar. Programmet dekker mange fagområder innen grunnforskning og anvendt forskning og det finnes en rekke stimuleringstiltak for å få flere små- og mellomstore bedrifter til å delta. Deltakelse i det 6. rammeprogrammet vil totalt kreve 2,6 milliarder kroner i kontingentmidler over en periode på 10 år, hvorav 150 mill. kroner i 2003.

Norge har vært fullt medlem i de 4. og 5. rammeprogrammene og det er mange eksempler på at norske bedrifter og forskningsmiljøer har hatt stort utbytte ved å delta. Deltakelse i EUs rammeprogram sikrer inngrep med europeiske forskningsmiljøer, styrker kvaliteten på norsk forskning og bidrar til kunnskapsbasert nyskaping i nærings- og samfunnsliv. Tilrettelegging for norsk deltakelse har derfor høy prioritet. For at Norge skal få fullt utbytte av denne satsingen må det sikres tilstrekkelig kompetanse og ressurser i det norske forskningssystemet.