Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

EUs søkerland - handlingsplanen

Regjeringens handlingsplan for økt kontakt og samarbeid med søkerlandene til EU ble vedtatt i mars 2001.

I 2003 vil Handlingsplanen bli videreført. Prosjekter innen de prioriterte områder; demokrati, miljø, forskning og utdanning, justissamarbeid, markedsreform og kommunesamarbeid vil fortsatt blir vektlagt. Bevilgningene til EØS-relevant materiale og informasjonstiltak i søkerlandene økes.

Det gis fortsatt prioritet til støtte til tilpasningsprosjekter og opplæring i EU/EØS-regelverk. Under samarbeidet i Østersjørådet videreføres prosjekter, spesielt innenfor kampen mot spredning av smittsomme sykdommer. Østersjørådet vil videre i 2003 få en sentral rolle i gjennomføringen av EUs handlingsplan for den Nordlige Dimensjon.