Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Egenandelsetak 2

For å skjerme mennesker med store helseutgifter, foreslår regjeringen at det fra 1. januar 2003 innføres et egenandelsetak 2 for utgifter til helsetjenester som ikke inngår i folketrygdens nåværende frikortordning. Den nye ordningen skal gjelde fysioterapi, refusjonsberettiget tannbehandling unntatt kjeveortopedi, opphold ved opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet. Utgiftstaket foreslås i 2003 satt til 4500 kroner. For å gjøre ordningen lettere å administrere både for brukere og for trygdeetaten, foreslås egenandelen for tannbehandling og opptreningsinstitusjoner vesentlig redusert. Samlet vil Regjeringen bevilge 250 millioner kroner til disse tiltakene.