Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Ekspressbusser

Regjeringen vil legge til rette for at det kan opprettes flere ekspressbussruter. Dette betyr at det i større grad enn hittil skal åpnes for tildeling av løyve for drift av ekspressbuss, også på strekninger der bussruter går parallelt med jernbanen eller med andre bussruter. Målet er å legge til rette for et samlet sett bedre rutetilbud for publikum og styrke kollektivtransporten i konkurransen overfor personbilen.

Regjeringen går i forslag til statsbudsjett 2003 inn for å avvikle ordningen med kompensasjon for autodieselavgift for buss i rutetrafikk som drives kommersielt. Kompensasjonsordningen har gradvis blitt nedtrappet i de siste årene.

For mer informasjon, se:

St.prp. nr. 1 (2002-2003) Samferdselsdepartementet