Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Elektronisk innhold

Norge er i verdenstoppen når det gjelder bruk av ny teknologi, og nettet anvendes til et bredt spekter av tjenester. For å utnytte dette fortrinnet la Regjeringen 9. april i 2002 frem en strategi for elektronisk innhold.

Med elektronisk innhold menes informasjon som distribueres gjennom den fysiske infrastrukturen. Regjeringens strategi for elektronisk innhold har sammenheng med EUs program eContent, hvor Norge deltar gjennom EØS-avtalen.

I utviklingen av produkter og tjenester på dette feltet ligger et stort potensial for næringsutvikling, effektivisering av offentlig sektor, økt deltakelse for enkeltmennesket og styrking av norsk språk og kultur. I år blir det gjennomført pilotprosjekter innen språkteknologi, kartdata, samisk IT, digitale kunnskapskilder og strukturering av data/databaser i helsevesenet. Strategien følges opp i 2003, med midler til ytterligere pilotprosjekter på kap. 914 Spesielle IT-tiltak, post 22 Samordning av IT-politikken.