Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Energifondet

Fondet forvaltes av Enova SF (se Enova). Det foreslås bevilget/overført 279 millioner kroner til Energifondet i 2003, i tillegg kommer påslaget på nettariffen med 0,3 øre/kWh, som vil gi fondet inntekter på om lag 200 millioner kroner i 2003.

Se pressemelding: Større handlingsrom for Enova