Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Engangsavgifter for personbiler

Det blir satt ned en arbeidsgruppe som skal utrede et nytt engangsavgiftssystem for personbiler. Gruppen skal også se på forholdet mellom engangsavgiften og andre bilavgifter, i tillegg til å vurdere eventuelle endringer i bruksfradraget ved import av brukte biler. Arbeidsgruppen skal trekke ulike interessegrupper inn i arbeidet. Eventuelle forslag til endringer i bilavgiftene kan legges fram i forbindelse med budsjettet for 2004.