Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Enslige forsørgere – utvidet rett til stønad under utdanning

Regjeringen foreslår forbedringer i stønadsordningen for enslige forsørgere slik at flere får mulighet til å fullføre utdannelse og gjennom det kunne forsørge seg selv ved arbeid. Enslige forsørgere under utdanning kan få stønad opp til en tidsbegrenset periode på 5 år. For en del blir det et problem at stønadstiden utløper midt i et skoleår. Det foreslås derfor at stønadstiden skal kunne forlenges ut skoleåret. Endringen trer i kraft 1. januar 2003. Tiltaket inngår i Regjeringens plan mot fattigdom.