Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Europaforskning og informasjon

Som oppfølging av Regjeringens europapolitiske plattform foreslås det en økning på 2 mill. kroner øremerket europaforskning. Midlene vil bli brukt til ytterligere strategiske instituttprogram innen europaforskning. I tillegg foreslås det en økning på 2 mill. kroner til informasjon om europeisk samarbeid.