Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Familie- og likestillingsorganisasjonene

Regjeringen foreslår å øke støtten til familie- og likestillingsorganisasjoner med 500 000 kroner. Det gis tilskudd til drift til frivillige organisasjoner som arbeider med familie- og likestillingspolitikk. Midlene lyses ut, og tildeling foretas en gang i året på grunnlag av søknad. Tildelingen foretas av Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA) etter retningslinjer fastsatt av departementet. Frivillige organisasjoner med vedtekter som vektlegger arbeid med familie- og likestillingspolitiske tema og har familie- og/eller likestillingspolitiske målsettinger kan gis tilskudd. Det er gjennomført en forenkling av tilskuddsordningen, som gjør at organisasjoner som faller innenfor retningslinjene vil få all støtte gjennom driftsstøtte fra 2003.

Målet er å sørge for et mangfoldig organisasjonsliv på det familie- og likestillingspolitiske området. Mangfoldet skal bidra til debatt og oppmerksomhet om familie- og likestillingspolitiske tema. Tilskuddsordningen skal utvikle demokratiet og være med på å gjøre de frivillige organisasjonene til et alternativ og supplement til det offentlige familie- og likestillingsarbeidet.

Se pressemeldinger fra Barne- og familiedepartementet.

Se også St.prp nr. 1 Barne- og familiedepartementet kapittel 846 om familie- og likestillingspolitikk. forskning, opplysningsarbeid mv.