Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fattigdom

Regjeringen arbeider for å forebygge fattigdom og hjelpe personer ut av fattigdom. I forbindelse med budsjettet legger Regjeringen frem en egen stortingsmelding om en tiltaksplan mot fattigdom. Strategien i tiltaksplanen er å styrke evnen til selvforsørgelse og tilknytning til arbeidslivet, målretting av velferdstjenester og å sikre sosial inkludering.

Som ledd i Regjeringens tiltaksplan foreslås økte bevilgninger på 335 millioner kroner i 2003. Blant tiltakene er øremerkede arbeidsmarkedstiltak for langtids sosialhjelpsmottakere, kvalifisering for innvandrere, forbedring av bostøtteordningen for barnefamilier, endringer i overgangsstønaden til enslige forsørgere, storbytiltak for ungdom og fattigdomstiltak via frivillige organisasjoner.