Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fiskeridepartementets budsjett

Regjeringen foreslår et budsjett for Fiskeridepartementet for 2003 med en utgiftsramme på

2 440,6 millioner kroner og en inntektsramme på 737,2 millioner kroner. I tråd med vanlig praksis blir en eventuell fiskeriavtale for 2003 fremmet som en egen proposisjon. Når det korrigeres for fiskeriavtalen, bevilgning til bygging av nytt forskningsfartøy og rammeoverføring fra Miljøverndepartementet som følge av at Kystverket fra 2003 overtar ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensning, viser budsjettforslaget en nominell vekst i utgiftsrammen på 44,3 millioner kroner eller 1,9 prosent i forhold til saldert budsjett 2002. Inntektsrammen foreslås økt med 27,7 millioner kroner, eller 3,9 prosent i forhold til saldert budsjett 2002.

Se pressemelding: Forskningen styrkes i Fiskeridepartementets budsjett