Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskning - petroleum og energi

Totalt 304,7 millioner kroner foreslås bevilget til forskning og utvikling i 2003 over OEDs budsjett, en økning på 35,6 millioner kroner eller vel 13 prosent ift 2002. 122 millioner kroner går til petroleumsforskning i regi av Norges forskningsråd, herunder forskning knyttet til langtidsvirkninger fra utslipp til sjø, og prosjektrettet teknologiforskning (Demo 2000). Til energi- og vassdragsforskning i regi av Forskningsrådet foreslås det bevilget 158 millioner kroner. Av disse går 50 millioner kroner til forskning og utvikling av renseteknologi for gasskraftverk.

Se pressemelding: Økt satsing på forskning og utvikling i OED.