Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskning og utvikling - Samferdsel

Regjeringen foreslår at det over Samferdselsdepartementets budsjett for 2003 skal bevilges i alt 134,7 millioner kroner til forskning, utredning og utvikling. Dette er en økning på 11,6 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2002.

Det blir gitt prioritet til langsiktig forskning og kunnskapsoppbygging på områder som gjelder informasjons- og telekommunikasjonsteknologi, trafikksikkerhet, alternative drivstoffer og miljøvennlig teknologi.

For mer informasjon, se:

St.prp. nr. 1 (2002-2003) Samferdselsdepartementets fagproposisjon

Hovedpressemelding - Samferdselsdepartementet

Pressemelding om forskning og utredning