Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvarskommuner

Den omfattende omleggingen som gjennomføres i Forsvaret, medfører omstillingsutfordringer i mange distrikter. Kommunal- og regionaldepartementet har i samarbeid med Forsvarsdepartementet utarbeidet et eget opplegg for omstilling i de kommunene som rammes hardest av forsvarsomstillingen. For 2003 blir det avsatt 40 millioner kroner til gjennomføring og oppfølging av omstillingsarbeidet i kommuner og regioner som berøres særskilt av omleggingen. Kommunal- og regionaldepartementet fordeler, i samråd med Forsvarsdepartementet, midlene fylkesvis, men delegerte våren 2002 til fylkeskommunene å behandle og avgjøre søknader fra de berørte kommunene om omstillingsbistand. Fylkeskommunene får dermed en viktig rolle i det opplegget som vil bli videreført også i 2003. Dette er i samsvar med målet generelt om å styrke fylkeskommunene som regional utviklingsaktør.