Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fredskorpset

Oppbyggingen av Fredskorpsets ordinære virksomhet og etableringen av FK Ung medfører at Regjeringen foreslår at bevilgningen til Fredskorpsets virksomhet økes til 120 millioner kroner.

Fredskorpset ble etablert i 2000 og skal legge til rette for at det skapes kontakt og samarbeid mellom enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner i Norge og i utviklingsland. Visjonen bak Fredskorpset er å legge forholdene til rette for gjensidig kompetanseoverføring og samarbeid mellom profesjonelle aktører. For å styrke ungdomsprofilen vil Regjeringen opprette et eget ungdomsprogram, FK Ung. Hensikten med FK Ung er at utvekslingen skal bidra til at ungdom over 18 år utvider sin kunnskap og erfaring gjennom uteopphold på minst tre måneders varighet.