Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Frivillige organisasjoner - unntak for merverdiavgift for salgskommisjonærer

Regjeringen foreslår at merverdiavgiftsunntaket for veldedige og allmennyttige organisasjoners og institusjoners omsetning av blant annet varer til betydelig overpris utvides. Forslaget innebærer at også kommisjonærer kan foreta disse salgene avgiftsfritt på vegne av organisasjonene. På lik linje med organisasjonene vil heller ikke kommisjonærene ha fradragsrett i tilknytning til disse salgene.

Se nærmere omtale i Ot.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte- og avgiftsopplegget 2003 kap.10.1.