Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gasskraftverk - renseteknologi

Arbeidet med å utvikle teknologi som kan bidra til å redusere CO2-utslipp fra kraftproduksjon basert på fossile brensler videreføres med 50 millioner kroner. Totalt er

100 millioner kroner fordelt over budsjettene for 2002 og 2003.

Se pressemelding: Økt satsing på forskning og utvikling over OEDs budsjett.