Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gjenopptakelse av straffesaker

Justisdepartementet vil opprette en gjenopptakelseskommisjon i straffesaker fra 1. september 2003. I dag avgjøres spørsmålet om gjenopptakelse av domstolen som avsa dommen.