Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gravferdshjelpen

Regjeringen foreslår en omlegging av kriterier for gravferdshjelp. Den behovsprøvede stønaden foreslås økt til 15 000 kroner, slik at dødsbo uten særlig økonomiske midler kan få dekket utgifter til en verdig begravelse på en bedre måte enn i dag. Regjeringen foreslår å avvikle den ordinære gravferdshjelpen. Den ordinære gravferdshjelpen på 4 000 kroner ble sist økt i 1982 Eksisterende ordning for ordinær gravferdshjelp er lite målrettet, og Regjeringen prioriterer å hjelpe de som virkelig trenger det, i større grad enn i dag.