Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Havmiljø

Regjeringen vil etablere helhetlige forvaltningsplaner for alle norske havområder,

i første omgang for Barentshavet. Planen skal blant annet legge føringer på hva slags virksomhet som kan drives i havområdet og hvilke krav som skal stilles.

Viktige utfordringer er trusselen om radioaktiv forurensing, og Norge vil markere sterk motstand med frakt av radioaktivt avfall gjennom norske farvann. Norge vil også arbeide for å stryke det internasjonale regelverket om slik transport.

Norge vil opprettholde presset på britiske myndigheter inntil utslippene fra Sellafield er vesentlig redusert.

St.meld. nr.12 (2002-02) "Rent og rikt hav".