Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Helsebudsjettet - hovedtall

Helsedepartementets samlede budsjettforslag for 2003 er på om lag 80,7 milliarder kroner. Dette gir en vekst på om lag 7,9 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2002, eller om lag 3 ¼ milliarder kroner når man korrigerer for pris- og kostnadsstigningen.