Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Helsetjenester i utlandet for turister mv.

Folketrygden dekker i dag utgiftene til helsetjenester for turister og andre på midlertidige opphold i land utenfor EØS-området. Det foreslås at denne dekningen skal falle bort, slik at utgiftene må dekkes ved reiseforsikring. Forsikringen vil ventelig bli noe dyrere enn i dag.

Turister innenfor EØS-området berøres ikke av forslaget, idet utgiftene der dekkes av oppholdslandet etter dette landets regler.