Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hjelpemidler for funksjonshemmet ungdom

Regjeringen ønsker at flere unge funksjonshemmede skal få tilgang til hjelpemidler og foreslår å utvide ordningen med utlån av hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering for funksjonshemmet ungdom til å gjelde ungdom opp til 26 år. I dag har barn og unge under 18 år rett til utlån av spesielle hjelpemidler for å kunne trene, bli stimulert og være i aktivitet. Denne typen hjelpemidler har stor betydning for opprettholdelse og bedring av funksjonsnivået. Ved den foreslåtte utvidelsen vil de som blir uføre i ungdommen, som oftest som følge av en trafikkulykke, få tilgang til hjelpemidler som vil kunne være med på å begrense skadevirkningene en slik uførhet medfører, og gi dem en bedre ungdomstid.