Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hovedstadsaksjonen

Byene står overfor store utfordringer når det gjelder levekår og miljø og regjeringen deltar aktivt i dette arbeidet. Deltagelse i Hovedstadsaksjonen er et sentralt element i dette. Aksjonen har som målsetting å få til en omfattende opprusting av sentrum frem mot 100-årsjubileet for Unionsoppløsningen i 2005. Departementet legger i budsjettet opp til et statlig bidrag på 15 millioner kroner til aksjonen.