Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

IT-politikk

(Kap. 914 Spesielle IT-tiltak)

IT og elektronisk infrastruktur er et viktig satsingsområde for Regjeringen. I budsjettet foreslås det 67,3 millioner kroner til satsing på bredbånd, IT-sikkerhet og innhold. En rekke IT-initiativ blir videreført i henhold til Regjeringens eNorge-plan.

Hovedretningslinjene for videre satsing og oppfølgningstiltak er trukket opp i eNorge-planen som Regjeringen la fram i mai 2002. eNorge-arbeidet har stor betydning for utviklingen av informasjonssamfunnet.