Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Individuelle pensjonsavtaler (IPA)

Maksimalt inntektsfradrag for premie til individuelle pensjonsavtaler foreslås holdt nominelt uendret fra 2002 til 2003. Det vil si at maksimalt fradrag blir 40 000 kroner i 2003.