Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Informasjonssikkerhet

Nærings- og handelsdepartementet utformer i samarbeid med andre departementer en nasjonal strategi for informasjonssikkerhet. Et sentralt virkemiddel vil være Senter for informasjonssikring som nå er under oppbygging ved NTNU i Trondheim. I 2003 setter Regjeringen av 6,7 millioner kroner til dette senteret. Nærings- og handelsdepartementet samarbeider også med næringslivet og offentlige etater om å starte arbeidet med å utvikle en sikker infrastruktur for bruk av elektroniske signaturer.