Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Innfordring av misligholdte årsavgiftskrav

Det foreslås at Statens innkrevingssentral skal få lovhjemler til innfordring av misligholdte årsavgiftskrav på motorvogner. Iverksettelsen av dette lovforslaget er beregnet å gi en merinntekt på 100 millioner kroner i 2003. Det er anslått at de nye oppgavene vil medføre en økning på 9 millioner kroner i årlige driftskostnader.

Se nærmere omtale i Ot.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte- og avgiftsopplegget 2003 kap.11.