Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Johannsburg/WEHAB - oppfølging av toppmøtet

Toppmøtet om bærekraftig utvikling i Johannesburg utarbeidet en ambisiøs gjennomføringsplan. Planen forplikter Norge til økt innsats for bærekraftig utvikling nasjonalt og internasjonalt. Internasjonalt blir utviklingssamarbeidet det viktigste virkemidlet. Enighet i Johannesburg om nye, tidsbestemte mål på viktige områder som bedring av tilgangen på rent drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold, sikring av biologisk mangfold og utfasing av helsefarlige kjemikalier, vil stille krav til partnerskap med utviklingslandene og økte investeringer i utviklingstiltak. I Johannesburg bekreftet Regjeringen målet om å øke bistanden til 1 prosent av bruttonasjonalinntekten innen 2005. Regjeringen gav også tilsagn om 375 millioner kroner i friske midler over en treårsperiode til oppfølging av gjennomføringsplanen fra Johannesburg på sentrale områder som vann, fornybar energi og biologisk mangfold. Innsatsen vil bli fulgt opp både gjennom det multilaterale og det bilaterale utviklingssamarbeidet.