Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Jordbruksfradrag

Stortinget vedtok i forbindelse med jordbruksavtalen å øke jordbruksfradraget for 2002 med 100 millioner kroner og å foreta en ytterligere økning i 2003 tilsvarende 100 millioner kroner i reduserte inntekter for staten. I Stortingets vedtak ble det lagt til grunn at Regjeringen skulle fremme forslag til utforming av endringene i jordbruksfradraget i budsjettet for 2003.

Gjeldende jordbruksfradrag er utformet som et flatt fradrag på 36 000 kroner. Regjeringen foreslår at det flate fradraget beholdes som i dag og at økningen i fradraget for 2002 fastsettes til 9 prosent av næringsinntekten fra jord- og hagebruk utover 36 000 kroner opp til et samlet fradrag på 47 500 kroner. Regjeringen foreslår videre at økningen i inntektsfradraget f.o.m. 2003 skjer ved at fradraget fastsettes til 19 prosent av næringsinntekten fra jord- og hagebruk utover 36 000 kroner opp til et samlet fradrag på 61 500 kroner.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kapittel.2.2.8.