Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kjønnslemlestelse

Handlingsplanen mot kjønnslemlestelse skal gjennomføres. Regjeringen vil fortløpende vurdere nye tiltak og videreføre tiltak som ble presentert i dokumentet Regjeringens innsats mot kjønnslemlestelse 2002. Regjeringen anser kjønnslemlestelse av jenter som et overgrep mot barn. Kjønnslemlestelse strider mot grunnleggende menneskerettigheter. I 1995 vedtok Stortinget en egen lov mot kjønnslemlestelse. OK-prosjektet for omsorg og kunnskap mot kvinnelig omskjæring står for gjennomføringen av de fleste tiltakene i handlingsplanen. Hovedinnsatsen gjøres særlig på to områder:

  • Informasjons- og kommunikasjonstiltak rettet mot etniske minoriteter som har dette som tradisjon i sin kultur i opprinnelseslandet. Prosjektet legger vekt på å utvikle ulike formidlingsmåter som poesi, teater, musikk, samtalegrupper og film i tillegg til vanlig skriftlig informasjon.
  • Kompetanseheving av aktuelle offentlige etater som helsestasjonstjenesten, skolen, barnevernet, politiet, m.m. Målet er både forebygging av kjønnslemlestelse og hjelp og omsorg til de som allerede er omskåret.