Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommersielt press mot barn

Regjeringen vil gjøre en innsats for å redusere det kommersielle presset på barn og unge. For det første vil markedsføringsloven bli gjennomgått med sikte på å skjerpe grensene for hva som skal tillates av kommersiell påvirkning av mindreårige. I denne forbindelse vil man vurdere et forbud mot reklame som er direkte adressert til barn og unge, samt behovet for særskilte regler for reklame og markedsføring i skolen. For det andre vil departementet øke støtten til Forbrukerombudet, for å intensivere tilsynet etter markedsføringsloven relatert til barn og unge, og dels følge opp enkeltområder med sikte på å påvirke holdninger og praksis. For eksempel kan dette innebære debattskapende initiativ, og dialog med ulike bransjer og andre aktørgrupper om praksis og retningslinjer når det gjelder markedsføring som rettes mot barn.

Se også St.prp nr. 1 Barne- og familiedepartementet kapittel 865 Forbrukerpolitiske tiltak.