Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Konkurranselovutvalget

Konkurranselovutvalget ble opprettet av Regjeringen 24. november 2000 for å gjennomgå norsk konkuranselovgivning og innen 1. november 2002 fremme forslag om nytt regelverk på området. Arbeids- og administrasjonsdepartementet har i tilleggsmandat av 25. januar 2002 gitt utvalget i oppdrag å legge en EØS-tilpasset lovmodell til grunn ved utarbeidelsen av ny konkurranselov.