Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Konkurransepolitisk handlingsplan

Målsettingen med handlingsplanen er å styrke konkurransepolitikken blant annet ved at konkurransehensyn skal vektlegges på alle politikkområder. Effektiv ressursbruk, et konkurransedyktig næringsliv og en styrking av forbrukernes stilling, er stikkordene.