Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kontantstøtte

Regjeringen foreslår å øke satsene for kontantstøtte fra 1.8.2003. Fra samme tidspunkt foreslås småbarnstillegget i barnetrygden avviklet. Satsen for full kontantstøtte vil bli økt tilsvarende småbarnstillegget og vil etter dette utgjøre 43 884 kroner per barn per år. De graderte satsene som utbetales til barn med deltidsopphold i barnehage vil øke forholdsmessig like mye.

Både kontantstøtten og småbarnstillegget i barnetrygden når samme målgruppe, foreldre med barn i alderen 1-3 år, og dekker i stor grad samme formål. Avvikling av småbarnstillegget vil isolert sett gi reduserte overføringer til barnefamiliene. For de som ikke benytter barnehage vil dette fullt ut kompenseres gjennom en tilsvarende økning i kontantstøtten. Familier med barnehageplass vil helt eller delvis få kompensert bortfallet av småbarnstillegget gjennom redusert foreldrebetaling fra 1.8.2003.

Avvikling av småbarnstillegget innebærer i tillegg en forenkling av overføringsordningene til småbarnsfamiliene.

Foreslåtte kontantstøttesatser i 2003 (beløp i kroner)

Avtalt oppholdstid i bhg. per uke / kontantstøtte i % av full ytelse

1.1.03–31.7.03

Beløp per barn per år

1.1.03–31.7.03

Beløp per barn per mnd.

1.8.03–31.12.03

Beløp per barn per år

1.8.03–31.12.03

Beløp per barn per mnd.

Ikke bruk av bhg.plass/100 %

36 000

3 000

43 884

3 657

1-8 t / 80 %

28 800

2 400

35 112

2 926

9-16 t / 60 %

21 600

1 800

26 328

2 194

17-24 t / 40 %

14 400

1 200

17 556

1 463

25-32 t / 20 %

7 200

600

8 784

732

33 t eller mer / 0

0

0

0

0

Se pressemelding om kontantstøtte

Se også St.prp nr. 1 fra Barne- og familiedepartementet kap 844 om Kontantstøtte