Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kostgodtgjørelse

Kostgodtgjørelse etter statens satser for tjenestereiser er normalt skattefritt. Etter gjeldende regler skattlegges likevel 50 prosent av godtgjørelse for tjenestereiser uten overnatting som overstiger 4 500 kroner pr. år. Som et ledd i forenklingen av regelverket foreslår Regjeringen å oppheve denne bestemmelsen, slik at kostgodtgjørelse etter statens satser for reiser uten overnatting blir skattefritt også ut over 4 500 kroner.