Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kreftplanen

Det foreslås satt av 420 millioner kroner til kreftplanen neste år, dvs. en økning på 44 millioner kroner. Dermed har man nådd den samlede bevilgningssrammen for perioden 1999 til 2003 på 2 milliarder kroner, og med dette avsluttes planen. Kreftplanen skal blant annet bidra til å redusere antall krefttilfeller gjennom forebyggende tiltak, utvide mammografiscreening til et landsdekkende tilbud til kvinner i alderen 50-69 år, øke strålebehandlingskapasiteten og øke tilgangen til helsepersonell.

Det er i tillegg foreslått at handlingsplanen utvides med en ny strålemaskin, som finansieres i 2004.