Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kriminalitetstall

I 2001 var det en nedgang i anmeldte kriminalsaker på to prosent (til 444.395 lovbrudd). Vinningskriminaliteten (bl.a. grove tyverier) og grovere former for vold har gått noe ned, mens det er en økning i anmeldte narkotikasaker.

Gjennomsnittlig oppklaringsprosent har steget med 5 prosentenheter i løpet av fem år og er nå 33 prosent. Politiet behandlet i fjor i gjennomsnitt en anmeldelse på 168 dager fra den ble levert til politiet tok beslutning om å reise straffesak. For fem år siden var gjennomsnittstiden 202 dager. Saksbehandlingstiden er lengst for økonomiske saker og kortest i narkotikasaker.