Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kringkastingsavgiften

Regjeringen foreslår at NRK tas inn i merverdiavgiftssystemet med full fradragsrett for inngående merverdiavgift og 12 prosent merverdiavgift på kringkastingsavgiften. For at ikke kringkastingsavgiften skal øke tilsvarende, vil NRK motta kompensasjon for utgifter til merverdiavgift over statsbudsjettet. Regjeringen foreslår å øke kringkastingsavgiften med 75 kroner til 1850 kroner i 2003 inkludert merverdiavgift.