Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kulturminner

Regjeringens etablering av Norsk kulturminnefond vil være operativt fra 1.1. 2003 og sekretariatet blir lagt til Røros. En eventuell økning av kulturminnefondet vil bli vurdert i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2003. Satsingen på kulturminneområdet fortsetter med en rekke konkrete prosjekter: Restaureringsprogrammet for stavkirkene som startet i 2002 vil gå over ti år – med 2-3 ferdigstilte kirker årlig. Regjeringen vil også prioritere arbeidet med å nominere to nye områder til Verdensarvlisten. Nominasjonsprosessen er i gang for Vega-øyene. Dette arbeidet vil bli videreført i 2003, samtidig som nominasjonsprosessen vil bli startet opp også for "Vestnorsk Fjordlandskap" (Stranda, Norddal og Aurland kommuner).

I 2003 vil Regjeringen prioritere fullføring av pågående restaureringsarbeid på kraftstasjonen ved Norsk vasskraft- og industristadmuseum i Tyssedal.

Regjeringen vil gi til støtte NORVEG-prosjektet, for å utvikle et senter for kystkultur og kystnæring. Prosjektet omfatter miljøutfordringer knyttet til forvaltningen av kyst- og havressurser i et bredt perspektiv.

Staten vil gi økonomisk støtte til forvaltning av området rundt Yttersjø gård i Larvik. Kommunen skal forvalte området som park.

Regjeringen vil bevilge midler til restaurering av Steinvikholm i Nord-Trøndelag

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningene til samiske kulturminnetiltak for å styrke det arbeidet Sametinget gjør for å ta vare på de ca. 1200 automatisk fredete samiske bygningene.