Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kystforvaltning

Fra 1. januar 2003 overføres ansvaret for statlig beredskap mot forurensning fra Statens forurensningstilsyn (SFT) til Kystdirektoratet. I forbindelse med dette overføres 69 millioner kroner fra Miljøverndepartementet til Fiskeridepartementets budsjett. Dette er en overføring som tydeliggjør Kystverkets rolle knyttet til sikkerhet og miljø. Maritim trafikkontroll for hele norskekysten utvides og styrkes, og det foreslås en bevilgning på 30 millioner kroner til å fullføre etableringen av Automatisk identifikasjonssystem (AIS). Det er satt av 14,7 millioner kroner til å dekke kostnader med etablering av Kystdirektoratet i Ålesund. Bevilgning til utbygging av fiskerihavner og farleder reduseres med 31 millioner kroner, mens tilskuddet til kommunale fiskerihavner økes med 4,4 millioner kroner.

Se pressemelding: Forskningen styrkes i Fiskeridepartementets budsjett