Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kystkultur

I Fiskeridepartementet sitt budsjett for 2003 gjer Regjeringa framlegg om å opprette ei ny tilskotsordning for kystkultur. I budsjettframlegget er det sett av 2 millionar kroner på denne posten. Av dette er 1 million kroner øyremerka Norveg-prosjektet, som vert etablert som ein integrert del av Kystmuseet i Nord-Trøndelag. Fiskeridepartementet prioriterer arbeidet med å utvikle ein strategi for innsatsen innan kystkultur og kulturminne.

Fiskeridepartementet vil be Kystdirektoratet om å utgreie spørsmålet om etablering av eit

etatsmuseum på Lindesnes fyr. Kystdirektoratet skal også utgreie kostnadsramme for etablering av ei nettverksløysing for eit slikt museum.

Se pressemelding: Kystkultur på plass i Fiskeridepartementet sitt budsjett.