Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lånekassen

Regjeringen foreslår å innføre en ny støtteordning for alle unge elever i ordinær videregående opplæring fra undervisningsåret 2003–04. Det foreslås å bevilge 50 millioner kroner ekstra i budsjettet for 2003. Støtteordningen vil i større grad være behovsprøvd og målrettet mot elever fra familier med svak økonomi. Den nye ordningen vil i større grad også ta hensyn til de utgiftene elevene har i forbindelse med kjøp av læremidler. I den nye ordningen vil det ikke lenger bli gitt utdanningslån, med unntak av lån til delvis dekning av skolepenger ved private skoler. Stipenddelen kan omfatte inntil fire komponenter: Et grunnstipend og et stipend til læremidler kan bli gitt uavhengig av om søkeren bor borte eller hjemme, men stipendet vil bli behovsprøvet mot økonomien til forsørgerene og elevene selv. De som må flytte bort for å ta videregående opplæring, kan i tillegg få tilskudd til delvis dekning av bo- og levekostnader og tilskudd til delvis dekning av reiseutgifter. Bo- og reisetilskudd skal bli gitt uten behovsprøving.

I den nye støtteordningen vil man gjøre endringer i inntektsbegrepet for elevene. Dette innebærer blant annet at behovsprøvingen mot kapitalinntekt faller bort. For unge elever i ordinær videregående opplæring foreslås å innføre en øvre grense for maksimalt utbetalt tilskudd til reiser på kr 7 000 kroner per undervisningsår. Avgrensingen gjelder stipend til innlandsreiser og reiser i Norden.

For undervisningsåret 2002-2003 er det innført en ny støtteordning for elever og studenter, med unntak av unge elever i ordinær videregående opplæring. I den nye støtteordningen er kostnadsnormen økt med om lag 1000 kroner per måned til 8000 kroner per måned. Utdanningsstipendet økes samtidig til inntil 40 pst. av støttebeløpet. Det foreslås en nominell videreføring av støttebeløpet i 2003. På helårsbasis er kostnaden av det nye støttesystemet om lag 900 millioner kroner.