Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Leirskole

Det øremerkede tilskuddet til leirskoleundervisning innlemmes i rammetilskuddet til kommunene fra 1. januar 2003. Til nå har det øremerkede tilskuddet blitt utbetalt kommuner på bakgrunn av det antall klasser kommunen sender på leirskole. I tillegg er det samlet foreslått å bevilge 60 millioner kroner over rammetilskuddet til kommunene. Disse midlene skal dekke elevenes egenandeler ved leirskoleopphold.