Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Likestillingsvurdering i budsjettet

Likestilling mellom kjønnene er et overordnet ansvar for Barne og familiedepartementet. De siste årene har budsjettproposisjonen omtalt likestilling som et tverrsektorielt område for departementet. Også Kommunal- og regionaldepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet har gjennom flere år arbeidet med synlig integrering av kjønns- og likestillingsperspektiv i budsjettet.

I et vedlegg til budsjettproposisjonen for 2003 presenteres bidrag fra til sammen åtte departementer som vurderer utvalgte budsjettområder i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Det har vært fokus på økt rekruttering av kvinner til ledende stillinger, økt fleksibilitet i arbeidslivet, bekjempelse av tvangsekteskap og kvinnelig omskjæring, beskyttelse mot kjønnsbasert forfølgelse og bekjempelse handel med kvinner og barn for seksuell utnytting.

Se også St.prp nr. 1 Barne- og familiedepartementet vedlegget om innarbeiding av likestillings- og kjønnsperspaktivet.