Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Likningsforvaltningen - Omorganisering

Omorganiseringen av landets likningsforvaltning fra å være kommunebasert til å bli distriktsbasert, har medført at likningsforvaltningen nå er organisert i 99 likningskontorer. Omorganiseringen skal fullføres innen utgangen av 2003.