Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lønnsfradraget (Særskilt fradrag i arbeidsinntekt)

Det særskilte fradraget i arbeidsinntekt (lønnsfradraget) på 31 800 kroner foreslås holdt nominelt uendret.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kap.2.2.2.