Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Marin biobank

I forslaget til Fiskeridepartementets statsbudsjett for 2003 er det satt av midler for å bidra til etablering av en nasjonal marin biobank i Tromsø. Med marin biobank mener vi en samling av marint biologisk materiale, bestanddeler av slikt materiale og opplysninger som er fremkommet eller kan fremkomme ved analyse av materialet. En nasjonal marin biobank der marint biologisk materiale systematiseres for videre analyser og prospektering vil kunne være et meget viktig bidrag til at Norge skal kunne sikre sin del av verdiskapingen basert på biologiske ressurser fra vår egen økonomiske sone

Se pressemelding: Marin biobank